SVT – JVM 2014 med Chris, Ross & Granqvist

SVT med Chris Härenstam under JVM i januari 2014